The Thing on the Doorstep (1933)

H. P. Lovecraft 1933 augusztus 21-24 közt írta meg a The Thing on the Doorstep, 10.830 szóból álló kisregényét. Nyomtatásban először Lovecraft halálának évében, 1937-ben jelent meg a Weird Tales magazin januári számában (eredetiről szkennelt PDF). Ez volt az utolsó olyan Weird Tales, amit Lovecraft kezébe foghatott és új írása jelent meg benne. A 132 oldalas, 25 centbe kerülő magazin borítóját Margaret Brundage készítette, a kisregényhez tartozó belső illusztrációt pedig Virgil Finlay, Lovecraft kedvenc grafikusa.

A történetet Daniel Upton meséli el, aki megöli gyerekkori barátját Edward Pickman Derbyt, akit már születésétől fogva ismer. Lovecraft novelláinak egyik legerősebb kezdőmondatával indít a kisregény:

„Tény és való, hogy hat golyót röpítettem a legjobb barátom fejébe; ám jelen beszámolómmal reményem szerint mégis be tudom bizonyítani, hogy nem vagyok a gyilkosa.” – Kornya Zsolt fordítása

Derby különleges tehetséggel rendelkezett, már hétéves korában saját költeményével ijesztgette nevelőtanárát.  Gyenge testalkata miatt, szülei „valósággal bolondultak érte”, a széltől is óvták, nem engedték maguk mellől, szigorú szabályok szerint nevelték. Már a történet első bekezdéseiben feltűnik, hogy Lovecraft ismét egy olyan karaktert hozott létre, akit önmagáról formázott meg. Korai tehetsége, beteges fizikuma, külvilágtól való elzártsága, költeményei (Azathoth és más lidércnyomások), édesanyjának korai halála és ismét megjelenő elvágyódása materializálódik Derby személyében. Egyes források szerint Asenath, Sonia Greene erős egyéniségét személyesíti meg, Derby apja pedig Lovecraft nagynénijét, aki ugyan úgy ellenezte Greene és Lovecraft házasságát, mint Derby apja.

„(…)szigorú szabályok szerint megregulázott környezetéből csak fantáziája révén nyerhetett szabadulást.” – Kornya Zsolt fordítása

A bonyodalmak akkor kezdődnek, mikor Derby harmincnyolc éves korában megismerkedik Asenath Waite-tel a Miskatonic Egyetemen, aki a „Waite család innsmouthi ágába tartozott”. A tény, hogy Asenath a rosszhírű Innsmouth városához köthető, már előrevetíti a karakter negatív szerepét, amit Lovecraft hamarosan meg is mutat. Asenath varázslónőnek mondja magát az egyetemen, viharokat tud támasztani, az állatok messziről elkerülik, de ami a legfélelmetesebb, akaratával irányítani tud másokat. Derby rohamos változáson esik át, hamarosan házasságot kötnek, és a mézeshetek után, beköltöznek a régi és elhagyatott Waith-kúriába, három furcsa alkalmazottal. Upton és Derby részben eltávolodik egymástól, ritkábban találkoznak, beszélgetéseik felületesekké válnak és három év elteltével a mesélő ráeszmél, barátja fél feleségétől.

Érdekesség, hogy az eredeti kéziratot nem Lovecraft gépelte le, hanem egyik ügyfele Hazel Heald aki finoman szólva is pontatlan volt, nem vette figyelembe azt se, hogy Lovecraft hány részre osztotta a történetet, az eredeti hét helyett csupán öt fejezetre bontottal Heald, és ezt a hibát senki nem javította ki egészen 1984-ig, mikor is először jelent meg helyesen S. T. Joshi újra kiadott The Dunwich Horror and Others könyvében.

A The Thing on the Doorstep megírását két történet inspirálta. Az első H. B. Drake „The Shadowy Thing” története, amit 1928-ban adtak ki, de előtte már megjelent 1925-ben The Remedy címen. A történetben egy férfinak hipnotikus ereje és elme-kicserélési hatalma van. Lovecraft jegyzetfüzetében, a 158-as számú bejegyzés kísértetiesen hasonlít Drake novellájára:

„Főhősnek van egy szörnyű varázsló barátja, aki befolyásolni tudja őt. Megöli amazt saját lelke védelmében – a testet befalazza egy ősi pincébe – DE – a halott varázsló (aki fura dolgokat mond a lelkének a testben való előidézéséről) testet cserél vele… férfi tudata testével együtt a pincefalban reked.” – Azilum #1, Somogyi Gábor fordítása

Ez a vázlat nem Drake novellájának pontos mása, Drake nem tisztázza mi is történik az elűzött elmével, Lovecraft történetében viszont új testet talál magának a kiűzött tudat. A másik inspiráló forrás Barry Pain „An Exchangeof Souls” 1911-es története volt, ahonnét Lovecraft a nemek közti elme-cserét kölcsönözte. A főszereplő tudós meggyőzi feleségét, hogy a kísérletében kicserélik öntudatukat az általa épített gép segítségével. A kísérlet rosszul sikerül, a férfi teste elpusztul, a gép pedig megsérül. A nő, aki ez ezután férje személyiségével, viszont annak tudásának csak töredékével rendelkezik, így próbálja megjavítani a gépet. Ezt a nemek közti tudat-cserét, Lovecraft – mai szemmel nézve – elég drasztikus formában jellemezte Asenath részéről.

 „Férfi akar lenni, hogy teljes értékű ember legyen; ezért sajátítja ki Edward testét.” – Kornya Zsolt fordítása

A The Thing on the Doorstep (A dolog a küszöbön) először 1998-ban jelent meg magyarul a Valhalla Páholy, Holdárnyékban című kötetében, majd pedig a Szukits kiadó, Howard Phillips Lovecraft összes művei 3 gyűjteményben 2005-ben. Mind a két kötet Kornya Zsolt fordítását használta.

Tomasics József

mm
"Abban hiszek, hogy bennünk magyarokban, olyan kreatív alkotói potenciál van, amit jóvátehetetlen hiba lenne elpazarolni, nem engedni kibontakozni."
Scroll to top