Szóalkotás és világteremtés: Poe és Lovecraft hatása az angol nyelvre

A szóalkotás és nyelvújítás olyan sajátossága a kreatív írói alkotásnak, aminek megvalósulása, de legfőképp jelentősége gyakran csak utólag, a szerző halála után válik ismertté az olvasók, kutatók, elemzők előtt. Jason Rubenfire 2014-ben H. P. Lovecraft születésnapja előtt írt értekezést az Oxford Dictionaries blogra, amiben betekintést nyújt Lovecraft és az ugyanabban a zsánerben alkotó Edgar Allan Poe munkásságába, amellyel az angol nyelvet gazdagították. Rubenfire engedélyével, Medve Márton fordította le az eredeti értekezést és egészítette ki saját ismereteivel, felhasználva a hazai műfordítók által használt szavakat, mondatokat.

Poe szavai

Bár a modern horror úttörőjeként ismert Edgar Allan Poe népszerű író, kevésbé ismert az, hogy mivel járult hozzá az angol szókincshez. Poe szenvedélye a nyelv iránt abból látható, hogy ritka, szokatlan szavakat használt és újakat alkotott. A halála óta eltelt évek során sok kifejezése helyet kapott az Oxford English Dictionaryben. A Poe-hoz köthető szavak zöme ismeretlen maradt, néhány szó esetében azonban ennek épp az ellenkezője igaz: annyira jól beépültek már az angol szókészletbe, hogy nehéz elhinni, hogy ennyire új keletűek.

Íme néhány példa:

Agent Rendőrügynök (Szántai Zsolt fordítása)
Electric bell Elektromos csengő
Key card Titkosírás során használt kártyalap
Markedness

(Marked)

melléknévből képzett főnév

Különlegesség
Melodramaticism

(Melodramatic)

melléknévből képzett főnév

Melodramatizálás
Mispunctuate

(To punctuate)

igéből képzett ige

Írásjelek helytelen használata
Multicolor Színgazdag (Nemes Ernő fordítása)
Normality

(Normal)

(Melléknévből képzett főnév)

Szabályosság (Nemes Ernő fordítása)
Overscore

(To score)

igéből képzett ige

Áthúz (Fóthy János fordítása)

Lesatíroz (Habony Gábor fordítása)

Kitöröl (Babits Mihály fordítása)

Paragraphism

(Paragraphist)

(főnévből képzett főnév)

Újságírás
Pesty

(Pest)

(főnévből képzett melléknév)

Dögvészes [lehelet] (Babits Mihály fordítása)
Phaseless

(Phase)

(főnévből képzett melléknév)

fázisokat nem ismerő [ború] (Babits Mihály fordítása)
Quotability

(igéből képzett főnév)

Idézésre érdemes, idézhetőség
Raylessness

(Rayless)

(melléknévből képzett főnév)

fénytelen [éjszaka] (Szente Mihály fordítása)
Rigmarolic

(Rigmarole)

(főnévből képzett melléknév)

Terjengős, szószaporító
Thinking material gondolkodtató [írás] (Nemes Ernő fordítása)

Az Edgar Allan Poe Társaság részletes tanulmányban közli azokat a kifejezéseket, amelyek Poe tevékenysége nyomán terjedtek el, vagy amelyeket az író használt először. Poe nyelvészeti és irodalmi jelentőségét egyaránt alátámasztja az, hogy az Oxford English Dictionary számos szócikke olyan szó, amelyet magából Poe nevéből képeztek. A legtöbb ezek közül a szerzőéhez hasonló írásmódot jelöl: Poeish, Poe-like, Poe-esque (Poe-szerű), de létezik külön kifejezés a Poe-rajongó személyre is: Poeist. Ezek közül egyes szavak már néhány évtizeddel az író 1849-ben bekövetkezett halála után megjelentek az angol nyelvben.

Lovecraft leleményei

Habár Poe a horror műfaj nagyatyja, nem ő az egyetlen népszerű, anyanyelve iránt elkötelezett szerző a horror világában. H. P. Lovecraft az első képviselője annak az irodalmi irányzatnak, amelyet néhány irodalomkritikus „weird fiction” elnevezéssel illetett. Lovecraft életében kevéssé számított ismert írónak, de a halála óta eltelt évtizedek alatt egyre növekvő ismeretségre tett szert. A Lovecraft alkotta szavakat napjainkban rajongók, irodalomkritikusok és más olvasók egyaránt ismerik. Az író számos műve a „Cthulhu–mítosz” köré épül, amelyet Lovecraft iszonyatos, nem e világi (eldritch) entitásokkal népesített be: a „Nagy Öregekkel” (Kornya Zsolt fordítása; the Great Old Ones) „Más istenekkel” (Bihari György fordítása, Outer gods) (később pedig) az „Ősi istenekkel” (Elder gods). (A Cthulhu-mítosz bővüléséhez azóta számos szerző hozzájárult.)

Bár Cthulhu (ejtsd: Ktulu, K’thoo-loo / “Leginkább akként adhatunk ki megközelítőleg hasonló hangokat, ha szájunk padlásához szorított nyelvvel morogva, ugatva, vagy köhögve kimondjuk a tökéletlenül megformált Clú-Lú szótagokat. Mármint, ha emberi lények vagyunk. Másféle szerzetek számára természetesen másféle iránymutatás szükségeltetik …” Lovecraft 1936. augusztus 29-én  Willis Conovernek írt levelében, Galamb Zoltán fordítása), Azathoth és Nyarlathotep nevét nem ismerik szélesebb olvasói rétegek, mégis horrorszerzők nemzedékeinek adtak ihletet. A R’lyeh elveszett városában rejtőző Nagy Öregek egy, teljes egészében Lovecraft által kiötlött nyelvet beszélnek, amelyet egyes rajongók „r’lyehi nyelvnek” (Bihari György fordítása, R’lyehian,) neveznek. Lovecraft történeteihez és fiktív istenségeihez hasonlóan e rejtélyes nyelv szinte felfoghatatlan, mivel alig léteznek nyelvtani szabályai és nem különül el szófajokra. Ez a nyelv csak jelen és „nem-jelen” idővel rendelkezik, mivel a Nagy Öregek máshogy érzékelik az idő múlását, mint az emberek. Lovecraft sohasem adott átfogó magyarázatot erről a nyelvről, így az író fiktív nyelvére vonatkozó ismeretek nagy része jellemzően a frusztrált rajongók feltételezéseiből állt össze. A legismertebb, r’lyehi nyelven írt részlet Lovecraft Cthulhu hívása (The Call of Cthulhu) című novellájában olvasható: Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn, amely a Lovecraft által megadott fordításban így hangzik: „R’lyeh házában álmodva vár ránk a halott Cthulhu.” (Kornya Zsolt fordítása). Aki arra számít, hogy a r’lyehi a Star Trekből ismert klingonhoz vagy Tolkien tünde nyelvéhez hasonló alapossággal lett megalkotva, csalódni fog; mindenesetre Lovecraft rejtélyes nyelve sajátos vonzerővel bír. H. P. Lovecraft munkásságáról bővebben az alábbi OxfordWord blogbejegyzésben olvashatsz.

Más, rettenetes szócikkek

Kétségtelen tény, hogy Poe és Lovecraft nagyban hozzájárult az angol szókincs gyarapításához, mellettük azonban más szerzőket is fontos megemlíteni. Mary Shelley az első horror- (és sci-fi) írók egyike: legismertebb „teremtményének”, Frankensteinnek neve beépült az angol köznyelvbe, metaforikus kifejezésként pedig Frankenstein megtalálható az Oxford English Dictionaryben. Természetesen a regény olvasói tisztában vannak vele, hogy a Frankenstein nevet sokak tévesen a teremtménnyel, és nem annak alkotójával azonosítják. Frankensteinhez hasonlóan Bram Stoker regényalakja, Drakula is rendelkezik önálló bejegyzéssel a szótárban: a név a vámpírok királyát jelöli, átvitt értelemben pedig egy rémisztő személy megnevezésére szolgál. Az angol nyelvben a vámpír (vampire) szó a Stoker-regény kiadásának idején már több, mint egy évszázada megjelent. Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című regényéből ismert Jekyll és Hyde nevek szintén átvitt értelemben használatosak, egy ember személyiségének kettősségére vagy egymással ellentétes oldalaira utalnak.

A horror, sci-fi és fantasy műfajai, a képregények és más irodalmi zsánerek mellett nem mindig részesülnek kedvező megítélésben – talán azért, mert bővelkednek a fantasztikus elemekben, vagy egyszerűen azért, mert a hagyományos irodalmi körök ritkán veszik figyelembe ezeket az alkotásokat. Edgar Allan Poe, Mary Shelley, H. P. Lovecraft és más írók ennek ellenére nem csak az irodalmat gazdagították, hanem az angol nyelvet és a minket körülvevő a világot is.

Fordította és kiegészítette: Medve Márton

mm
“Never Explain Anything” ― H.P. Lovecraft
Az oldal tetejére